Nam giới bị suy giảm hoạt động tình dục khi nào?
Theo như đúng quy luật của tự nhiên thì hoạt động tình dục sẽ bị giảm dần theo vấn đề tuổi tác, nó tương tự như một số những chức năng khác của cơ thể. Trong đó thì hormone Testosterone ...