Mặt, ngực nhiều lông, như thế có phải mắc “chứng rậm  lông” không?
  Có những người đàn ông chẳng những trên mặt nhiều râu, mà ở ngực cũng nhiều lông, như thế có phải mắc “chứng rậm lông” (polytrichosis) không? Không! Không phải! Bởi vì đàn ông sinh ra đã nhiều lông hơn ...