1.Hỏi: Thưa Thầy, con không có tiền nhiều để phụng dưỡng cha me. Vậy con tụng kinh, lễ Phật rồi hồi hướng cha mẹ con biết phát tâm tu, như vậy được không?
Đáp: Cách trả hiếu hay nhất là biết hồi hướng cho cha mẹ mình biết tu, trả hiếu về tinh thần là điều chính đáng rất lợi ích cho cha mẹ.

2.. Hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy có dạy là phải Phật hóa gia đình. Nhưng đặt trường hợp là người vợ biết tu nhưng mắc nợ ông chồng, vì là người mắc nợ nên không thể độ ông chồng tu theo được, không thể nói ông nghe, mà chờ đến lúc hết nợ thì cũng không thể nói được vì ông chồng đã bỏ đi rồi.

Đáp: Do lúc trả nợ mình trả hà tiện quá, trả không dư nên không làm người ta mắc nợ mình lại. Người phật tử khi trả nợ nhớ trả cho dư. Trả cho dư nghĩa là sao? Nghĩa là luôn luôn mình chịu cực. Như hai vợ chồng lấy nhau, mà người vợ mắc nợ người chồng, ông chồng có quyền la mắng đủ thứ mà mình không thể bỏ ông được, cứ phải thương, phải chịu đựng, vì kiếp trước mình mắc nợ ông hơi nhiều, nên đời này phải lo lại cho ông. Đây là dùng đạo lý chứ không phải ái nhiễm, mình chịu đựng lo cho ông nhiều để ông mắc nợ lại.

Tu tâm dưỡng tính để lòng nhẹ nhàng

Tu tâm dưỡng tính để lòng nhẹ nhàng

Rồi đến lúc nào đó, nợ mình vừa hết với ông thì ông bắt đầu nợ lại mình một chút. Lúc đó ông sẽ nghĩ lại mà bắt đầu thương mình, là nợ lại rồi đó, đó là lúc mình bắt đầu nói việc tu cho ông nghe. Còn mình trả nợ vừa đủ, nên vừa hết thương ông thì ông cũng chả thương gì mình. Nên người phật tử phải trả cho dư, chịu cực hơn một chút để độ người bạn đời của mình là vậy.

3.Hỏi: Kính bạch Thầy, gia đình bạn con khi không thờ tượng Phật Quan Âm thì làm ăn khá giả, nhưng khi thờ Phật Quan Âm thì gia đình suy sụp, như vậy thì có nên thờ nữa không?

Đáp: Nhiều khi do cách thờ, có những lỗi gì trong việc thờ cúng mà ta không hay. Việc thờ Phật phải dành một nơi nghiêm trang để thờ. Nhiều nhà, trên thì thờ Phật mà dưới thì ăn nhậu say xỉn nên quả báo sụp đổ là phải. Có nhiều lý do, mình phải đến tận nhà người ta mới biết được. Tuy nhiên, gia đình này có thể là khi thờ Phật lại đúng vào lúc trả nghiệp nên mới vậy. Lúc này mà không kiên nhẫn vượt qua, lại thối thất tâm bồ đề với Tam Bảo thì rất uổng. Nên phải giải thích cho người ta hiểu, và mình cũng kể có người nhờ thờ cúng mà làm ăn giàu lên.

Ở đây, ta có phương pháp tuyên truyền và phản tuyên truyền. Ví dụ như có người nói điều gì mình phải nói ngược lại cho mạnh. Như người ta nói từ hồi tôi đi chùa tới giờ sao bệnh rề rà hoài, thì mình phải nói lại là tại chị làm sao đó, chứ có anh kia, nhờ anh đi chùa mà được mạnh khỏe hẳn lên.