Ánh trăng tình yêu
Có những chiều gọi gió ! Gió ơi ! Gởi thương gởi nhớ gởi về ấy Gởi chút tình đầm thắm tôi yêu Thêm nồng nàn giọng nói thân thương Trăng yêu ơi ! Trăng đẹp tuyệt vời Trăng nhớ về khép duyên tình nhé Vẫn ...