Chuyến đi Canberra tốt đẹp
Chuyến đi Canberra của đoàn chúng em thật là vui hết nấc và xúc động lắm về tình cảm của anh chị. Được ở trong căn nhà đẹp như mơ tại khu vực toàn các đại sứ ở của anh ...