Tìm hiểu về dự phòng mổ cận thị
Phải dự phòng như thế nào với chứng phát sinh sau khi mổ cận thị? Mổ mắt cận thị là phẫu thuật tiến hành trên mắt bình thường, khi lựa chọn chúng thích ứng, phương pháp mổ và thao tác của ...