Xuất tinh nhiều có tốt không ???
Xuất tinh nhiều quá thì chắc chắn là không tốt rồi, nhưng cần biết thế nào là nhiều